Milli Eğitim Müdürlüğünün Okul yöneticilerine DAKA kapsamında “Liderlik/Yöneticilik ve Organizasyon eğitimi”  vermesi İçin Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİRİ ilimize geldi.


 

 

Milli Eğitim Müdürlüğünün Okul yöneticilerine DAKA kapsamında “Liderlik/Yöneticilik ve Organizasyon eğitimi”  vermesi İçin Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİRİ ilimize geldi.Milli Eğitim Bakanlığı Dış İşleri genel Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü ve buna benzer üst görevlerde bulunan Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİRLiderlik/Yöneticilik, Yönetim ve Organizasyonu eğitimini Muş Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Salonunda verdi.

Projenin açılışını yapan Milli Eğitim Müdürü Ali TATLI Şöyle konuştu. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının  "Teknik Destek Programı" kapsamında Muş Milli Eğitim Müdürlüğümüzün TRB2/13/TD/0038 nolu Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi (YÖNET-GEL) kabul edilmiş ve bu proje ile Okullarımızda 100 idareci seminerler ile bilgilendirilmesi belli aralıklar ile yapılacaktır. Türkiye de alanında uzman öğretim görevlilerinden faydalanılacaktır. Bu tür etkinlikler devam edecektir. Konuşmasına devam eden TATLI ”Projenin İlimizdeki eğitimin kalitesini artırmanın en temel şartı değişen zaman koşullarına göre yöneticilerin modern yönetim teknikleri hakkında eğitim almaları ve bu eğitimler ile sürekli kendilerini yenilemeleri ile ilgilidir. Eğitime alacağımız kişiler yönetici olduklarından ve ilin eğitim politikalarına direk katkıları olduğundan bu eğitimlerle bilgilenen bu kişiler ekonomik ve sosyal açıdan da ilimizin ve toplumumuzun gelişmesine destek sağlayacaklardır. Projemiz ile Muş İli ve ilçelerindeki yöneticilerimiz; Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamuda Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Kariyer Yönetimi, Liderlik/Yöneticilik, Yönetim ve Organizasyonu, Eğitim Yönetimi, İletişim Becerileri, Motivasyon Teknikleri, Ekip Başarısında Kişilerarası İlişkiler ve Profesyonel Davranış Eğitimi konularında uzmanlar eşliğinde eğitilecektir. Yönetici Eğitimi seminerleri ilimizde yapılacaktır. Milli Eğitim idareci ve okul müdürlerinden 100 kişiye 5 gün süre ile toplamda 40 saat olarak DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından tarafımıza teknik destek verecektir. İdarecilerimizin yönetim becerilerinin geliştirilmesi ile çalışanların, süreçlerin ve kaynakların etkili bir biçimde yönetilmesini sağlamak ve onların temel bilgi ve becerilerinin yanında daha önemlisi olan yönetim tutumlarını geliştirmek genel hedefimiz olmuştur.” dedi.

DAKA Teknik Destek Programı kapsamında yapılan ve Muş Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi olan “ "Yönetim becerilerinin geliştirilmesi projesi (YÖNET-GEL)” ile 100 okul yöneticisi seminerlere alınarak;

 

1-100 Yöneticiye, yönetimde yeni yaklaşım modelleri hakkında bilgi sahibi olacaklar,

2-Okul yönetimi sürecinde iç ve dış paydaşların karar alma sürecinde etkin çalışma rolleri

   artacak,

3-Toplum ve aileler okulları destekleyerek eğitimin kalitesi artacak,

4-Muş ilindeki Eğitim sendikaları ve okullar arasında koordinasyon ve işbirliği gelişecek,

5-Yönetici ve öğretmenlerin motivasyonu artacak,

6-Okulda görevli öğretmenler arasında işbirliği ve davranış politikası gelişecek,

7-Muş İlinin öğrenci başarısı artacak,

8-Okullarımızda ders dışı (Sosyal, Kültürel ve Sportif) etkinliklerin sayısı artarak okullar birer   

   cazibe merkezi haline geldi.

9-100 Okul yöneticisinin yönetim eğitim  noktasında bilgileri artacak.

 

 
 
 
Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.